Sunday, October 16, 2005

Een beter bestuur?

Woensdag hield Chief Executive Donald Tsang zijn eerste policy-address, zeg maar de troonrede. Tsang, die stukken populairder is dan zijn voorganger Tung, wilde duidelijk maken dat Hong Kong met zijn aantreden een nieuwe start kan maken. Toch, veel concrete beleidsvoornemens waren er niet. Neem het millieu. Luchtvervuiling is een van de grootste problemen waar Hong Kong voor staat. Het aantal dagen per jaar met dikke smog neemt explosief toe. Regelmatig is vanuit onze woonkamer Lamma Island niet eens te zien, en da’s op nog geen 2,5 kilometer (vergelijk de foto's). Die vervuiling komt vooral van de energiecentrales en het verkeer. Tsang kondigt aan dat auto’s van de overheid schonere diesel gaan gebruiken, en dat de energiecentrales hun uitstoot moeten verminderen. De energiebedrijven hebben al laten weten dat ze dat alleen zullen doen als de overheid betaald. Of Tsang dat wil is maar de vraag. Bovendien wijzen de energiebedrijven naar China waar de meeste vervuiling vandaan komt. De kolencentrales daar zijn veel vervuilender dan de energiecentrales in Hong Kong. Voor het gemak vergeten ze dan dat ze zelf vaak eigenaar van die centrales zijn. Tsang maakt hier, net als op andere beleidsterreinen niet echt een overtuigend begin.

Het nieuwe begin van Tsang gaat vooral om governance, goed bestuur. Het gaat dan niet om algemeen kiesrecht (zie archief september Een land, twee systemen), maar om beter bestuur. Tsang versterkt daartoe het Excecutive Council (Exco). Exco is een officiële adviesraad. Alle belangrijke wetsvoorstellen die uiteindelijk door het parlement gefiateerd moeten worden gaan eerst voor advies naar de Exco. Haar advies kan de Chief Executive (Tsang dus) niet zomaar negeren. Exco heeft daarmee een belangrijke rol bij het formuleren van nieuwe wetten, maar omdat het achter gesloten deuren vergadert is haar preciese invloed onduidelijk. De leden van Exco worden aangewezen door de Chief Executive, en niet gekozen. Ze zijn niemand verantwoording schuldig. Tsang heeft het aantal leden van Exco nu met acht man uitgebreid. Die uitbreiding brengt niet alleen meer expertise, maar ook extra kennis van wat er in Hong Kong leeft, en dus een sterker bestuur, zo is de gedachte van Tsang. De nieuwe leden zijn geen van allen politiek actief of lid van een partij. Politici zouden alleen maar bekvechten. Dat ze verkozen zijn en dus het best de wil van bevolking representeren is voor Tsang niet van belang. Immers de Exco weet net zo goed, zo niet beter, wat de Hong Kongnezen willen, en het orgaan is een stuk harmonieuzer. Dat de Exco bijna uitsluitend bestaat uit de elite van het bedrijfsleven, zoals bankiers, projectontwikkelaars, en dat soort types, en dus een heel klein deel van Hong Kong representeert maakt niet uit. Het is die elite die nu zijn invloed in het bestuur van Hong Kong vergroot ziet. Niet iedereen is daar enthousiast over, het zou een stap terug naar de koloniale tijd zijn. Onder Britten was Exco het belangrijkste adviesorgaan voor de Gouverneur. En ook toen was het vooral de elite onder Chinese ondernemers die er zitting in had. Tsang zit er niet mee. Hij ‘weet’ immers dat Hong Kong hem steunt: “People have generally accepted my ideas even though there are still some worries and reservations. I will continue to listen to their views”.

[bron foto: www.thestandard.com.hk]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home